Saturday, March 5, 2011

Siyaan~o Raajaa

Shaayid~ hee d~uniyaa jo puraan~e me'n puraan~o charcho aahe .2OOO B.C me'n pharaoh je raaj^a me'n .

B^a paar^esree hameshaa paan~a me'n bahis ka'nd~aa raha'nd~aa huaa . Hikr^o ho mochee ai'n b^iyo ho gavaeeo.

Gavaeeo chava'nd~o ho,"T~uhi'njee thak thak hameshaa moohi'nje g^aain~a me'n rolo th~ee vijhe . Maa'n t~aala me'n g^aae nath~o saghaa'n.

Mochee javaab d^ee'nd~o ho,'T~uhi'njo g^aain~ moo'nkhe sat~aae th~o.Ket~raa d~afaa maa'n pahi'nje aa'ng~riun khe mut~arko han~a'nd~o aahiyaa'n ."

So b^aee hina numoone vir^hand~aa vir^hand~aa raajaa vat faisle laai viyaa

Raajaa t~maam dh~iyaan saa'n b^inhee khe b^udh~o ai'n poi chayaaee'n ,'Tavhee'n b^aee ked~aa na bevakoof aahiyo .Kamraa khan~ee mataayo.:.'
chandiramani gl

No comments:

Post a Comment