Saturday, March 5, 2011

सिंधी फौजीअ जी नज़र सां भारत-पाक सरहद जो दर्शनु

लेखकु:- कर्नल (रिटायड॑) नारायण पारवाणी

सिंधीकार:- भवान बाबाणी

पंहिंजी 31 सालान वारे वडे अर्से वारी नौकरीअ में मूंखे 8 साल राजस्थान में पंहिंजो फ़र्ज़ु निभाइण जो मोक़ो मिल्यो । उत्तर तरफ वारी राजस्थान जी ओलह सरहद पाकिस्तान जे पंजाब सूबे सां लॻल आहे । विचमें ॾखण राजस्थान जे ओलह वारी सरहद सिंध सूबे सां जुड़ियल आहे। 'सिन्धु हाणे पाकिस्तान जो हिस्सो आहे'- इहो चवंदे दिल में हिक सूट उभिरंदी हुई। नंढपिण में पंहिंजे डाडे-डाडीअ ऐं माउ-पीउ वातां अबाणी भूमीअ बाबत केतिरियूं ई आखाणियूं ऐं किस्सा बुधा हुआ । मुंहिंजन व‍‍‍डिड़न जी उहा सदा सदोरी पुण्य भूमि हींअर कंडनि जे लोढ़े जे हुन भरि आहे। सरहद ते गश्तु करण वक्‍त सरहद जे हुन पार नज़र वञण ते मनु गांऊं-माऊं थियण लगंदो हो। केतिरा ई वीचार दिल में उभिरंदा ऐं वञी सरहद ते लॻल लोह जे तारुन वारे लोढ़े ते अटिकी पवंदा हुआ।

हिक सिंधी फौजीअ जी इहा आंधि-मांधि शायद कंहिं दिमाग़ी छंड-छाणि (मनोवैज्ञानिक विश्लेषण) जो विषय बणिजी सघे थी। पर मां हिकु हिन्दुस्तानी फौजी आहियां, दुनिया जी बहितरीन सेना जो सिपाही। लोह जे तारुन जे हुन पासे वेठलु नापाक दुश्मन घुसपैठ करे मुंहिंजी जन्म भूमीअ खे नापाक न करे सघे, संदस नापाक इरादन खे कुचिलणु मुंहिंजो पहिर्यों फ़र्ज़ु आहे। दुश्मन ते नज़र रखणु हिक फ़ौजीअ जी आदत में शुमारु रहंदो आहे। ट्रेनिंग दौरान ई संदस मन जी हालत दुश्मन खां नफ़रत करण वारी बणिजी वेंदी आहे। खेसि पंहिंजे मुल्क जी संस्कृतीअ, सभ्यता ऐं वहिंवार ते फ़ख़ुर हूंदो आहे त हू भारत माता जी संतान आहे।

सैनिक जो इहो सोचु ई हुनमें दुश्मन खे तबाहु करण जो मादो पैदो कंदो आहे, तंहिंकरे भारत जो फ़ौजी, भली उहो सिंधी हुजे, हुन पासे खां थींदड़ हर हमले खे नाकाम्याबु करणु पंहिंजो फ़र्ज़ु समझंदो आहे। 1988 ताईं भारत-पाकिस्तान सरहद ते को बि लोढ़ो यो फेंसिंग कोन ‍िॾनल हुई। सरहद जे ‍िॿन्ही पासे ढोर ऐं जानवर बे रोक-टोक हिक- ‍िॿए पासे अचु-वञु कंदा हुआ। सरहद खे इज़हारण लाइ हिक तइशुदा थोरे-थोरे मुफ़ासिले ते धरतीअ में पत्थर खुपायल हुआ। ‍िॿन्ही पासे हिक जहिड़ियुन शिक्लियुन ऐं रंग रूप वारा माण्हू जॾहिं वडे आवाज़ में सिंधी गाल्हाईंदा हुआ त मन में पंहिंजाइप जो हिक अजीब क़िस्म जो अहसासु कर कढंदो हो। पर हाणे इंतिहापसंदन ऐं दहिशतगदर्न जी घुसपैठ ऐं स्मग्लिंग खे रोकण जे लिहाज़ खां भारत-पाकिस्तान सरहद ते 10 फुट डिघो तिखन कंडन वारो लोह जे तारुन जो लोड़्हो लगायो वियो आहे।

राजस्थान जो जेसलमेर ज़िलो उत्तर-ओभर सिंध सां ऐं बाड़मेर ज़िलो ॾखण-ओभर सिंध जे थरपारकर इलाक़े सां लॻलु आहे। सिंध जे ॾखण पासे वारी सरहद ते गुजरात जो कच्छु ऐं अरब सागर आहे। हूंअं त भारत-पाकिस्तान सरहद सां लगंदड़ सिंधु ऐं राजस्थान जो इलाक़ो तरक्‍क़ीअ में पुठिते पियलु आहे ई पर जेसलमेर ज़िले जे शाहॻढ़ जे आसपास जो अटिकल 200 किलोमीटर डिघो हिस्सो ऐं उनजे साम्हूं सिंघु जे मकरान वारो इलाइक़ो उनखां बि वधीक पुठिते पियलु आहे। पाणीअ जी अणाठि जे करे हूंअं त भारत-पाकिस्तान सरहद सां लगंदड़ सिंधु में वणिकार ऐं सावक न जे बराबर आहे। चौधारी रुगो रेति ई रेति जे भिटुन (ढेरन) दड़न जी भरमार आहे। गोठन जो वसउ (बसाहट) छिडो आहे। आबादी पखिड़ियल आहे। आबादीअ जी घाटाई (घनत्व) तमामु घटि आहे। रोड रस्ता न जे बराबर आहिन। उठ ऐं उठ-गा‍‍‍डियूं आमदरफ्त् जा ज़रीआ आहिन । सरहद जे ‍िॿन्ही पासे को वडो शहरु या क़स्बो कोन्हे। भारत जी सरहद खां 150 किलोमीटर पहिरीं जेसलमेर आहे त पाकिस्तानी सरहद खां 120 किलोमीटर परे खैरपुर आहे। डुखियुन हालतुन जे करे लगातार नज़रस़ानी करणु बीएसएफ लाइ डाढो डुख्यो कमु आहे। भारत जे सरहद वारन गोठन जी आबादी घणे भाङे मुसलमानन जी आहे। सरहद जे हुन पासे संदन काफी मिटी-माइटी आहे। 1990 खां अगु नज़रदारी घटि हुई ऐं सरहद खु़लियल हुई। उन वक्‍त ‍िॿन्ही पासन खां माण्हू ग़ैर-क़ानूनी अचु-वञु कंदा हुआ। ‍िॿन्हीं मुल्कन जे विचमें स्मगलिंग ऐं नशे जे पदार्थन जी आमद इन इलाइक़े मां ई थींदी हुई। शाहॻढ़ जे इन इलाक़े खे छडे सिंध जी सरहद ते भारत जे ‍िॿयन इलाइक़न आज़ादीअ खां पोइ तरक़ी कई आहे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सां जेसलमेर जे घणे भाङे इलाक़न में पाणी मिलण लगो आहे ऐं जल्दु ई सरहद सां लॻल राजस्थान जे ‍िॿयन इलाक़न में ‍िब पाणी पहुचाइण जूं कोशिशूं जारी आहिन।

भारम-पाकिस्तान सरहद ते राजस्थान जे काफी इलाक़न में कणिक, सरिह्य, जूअर, बाझिरी वग़ैरह फ़सल थियण लगा आहिना। ‍िॿए तरफ पाकिस्तान सरहद सां लॻल सिंध जे इलाक़े जे उत्तर में ख़ैरपुर खां वठी ॾखण में थरपारकर ताईं का खा़स तरक़ी कोन थी आहे। शायद भारत सां जंग थियण जी गाल्हि ध्यान में रखी पाकिस्तान पंहिंजे हिन इलाके़ में के वडा कल-कारख़ाना न लगाया आहिन। ‍िॿयो सबबु इहो आहे त हितां जी भूमीअ जो कु़दिरती लाहु (स्लोप) भारत खां पाकिस्तान तरफ आहे जंहिंकरे नहरुन ज़रीए सिंधू नदी या ‍िॿए कं‍हिं पाणीअ जे वसीलन जो जलु हिन इलाके़ में आणणु तमामु मुश्किल कमु आहे। अनुमान आहे त पाकिस्तान जी कुल हिन्दू आबादीअ जो 50 सेकड़ो सरहद सां लॻ थरपारकर में रहंदो आहे। 1947 में विरहाङे वक्त घणे भाङे हिन्दू सिन्धी थरपारकर जे मीरपुर ख़ास मां थींदा रेल रस्ते पहिरीं बाड़मेर ज़िले जे मुनाबाउ खां भारत में दाख़िल थिया हुआ ऐं पोइ मारवाड़ जंक्शन या जोधपुर मां थींदा मुल्क जे ‍िॿयन इलाइक़न तरफ़ विया। मीरपुर ख़ास मां उन वक्त ईंदड़ रेल लाईन मीटर-गैज वारी हुई। भारत पासे हाणे इहा रेल लाइन ब्राड-गैज थी वई आहे पर पाकिस्तान जे सरहदी सिन्ध जे खोखरापार खां मीरपुर खा़स ताईं वारी रेल लाइन अञा बि नंढी लाइन आहे। भारतीय सरहद खां सिंध जे खोखरापार ताईं 10 किलोमीटर रेल लाइन खे ज़रूर सो ब्राड-गेज में तब्दील कयो वियो आहे। सन् 2004ई· खां राजस्थान जे मुनाबाउ खां सिन्ध जे खोखरापार ताईं रेल वरी शुरू थी आहे। सन् 1971 वारी जंग में बहादुर फ़ौजियुन 7 डिसेम्बर 1971 ते इन्हीअ खोखरापार स्टेशन ते टिरंगो फहिरायो हो ऐं अॻते मीरपुर ख़ास लाइ कूच कयो हुआऊं, पर 16 डिसेम्बर 1971 ते लड़ाई बंद थियण जो ऐलानु थी वियो जंहिं करे हिन्दुस्तानी फौज जो मीरपुर ख़ास स्टेशन ते टिरंगो फहिराइण जो अरमानु अधूरो रहिजी वियो।

सिन्ध प्रांत जी ॾखण सरहद जो वडो इलाइक़ो कच्छ जे रिण जी धु‍‍बिण (दलदल) वारे इलाक़े सां लॻलु आहे। साल जा छह महिना धुबिण ऐं खारे पाणीअ जे करे ज़मीनी रस्ते तां अचु-वञु बंद रहंदी आहे। बाक़ी महिनन में बि ज़मीनी रस्ते तां आमदरफ्त डाढी डुखी आहे। डुख्यन रस्तन जो फ़इदो वठी इंतिहापसंदन, दहिशतगर्दन, स्मगलरन ऐं आतंकवादियुन खे ग़ैर-क़ानूनी तरीक़न सां भारत में दाख़िल कराइण लाइ पाकिस्तान हिन रस्ते जो इस्तेमालु कंदो रहंदो आहे।

आख़िर में, मूंखे सिन्धी हुअण ते फ़ख़ुर आहे पर हिक फौजीअ जे रूप में पहिरीं मां भारतीय आहियां।

No comments:

Post a Comment