Thursday, April 15, 2010

Naee-kavetaa

Naee-kavetaa
Insaanee- roop
Ran^pat^n/barpat^n su^ja torhe veeraanan khe
sundar haseen buland imaaratoon d^aee
dilkash hiku bihshtu ban^aaeendarh
sirjan je subhava vaare kaabil maalhee_a paan^ee d^ino aahe
pahinje th^aahyal
baga bajaai “pareevartan” khe,
Geetaa je chaiyal hina harif khe
shetaanee khiyaala saan hina rakhiyo aa
pahinje noora te aj^u,
ain mat^aae pahinjee sanskaaree-shailee
iho insaanu ban^yo aahe
hiku kat^aru-hevaanu !
–Ghanshyam sagar
sindhisaagar@gmail.com

No comments:

Post a Comment