Tuesday, May 3, 2011

ग़ज़ल

ग़ज़ल


चंड खे ककिरीअ छुहियो हो,

चांदिनी जो मुंहुं फिरियो हो.


मुख हंया नारा, खजिया हथ,

मनु जुलूसनि में दुखियो हो.


डाढ सदिमनि जी तपति में,

लुड़िकु अखि में किथि बचियो हो.


ख़ाकि थ्या सुपना सभेई ,

कंहिं नज़र कारीअ डंगियो हो


फ़र्श खे थे दर बुधायो,

शहर डाढो तिरितिरियो हो.


ज़िंदगीअ खे वक्तु पकिड़े,

णु मदारीअ ज्यां हल्यो हो.


रोज़ु थी खाली वञे थो,

पेट जो मटु मूं भरियो हो.


प्यास हुई मजबूर केडी,

समुंडु जो खारो बणियो हो.


चीख़ गूंजाया कईं शक,

राति बसि गडु डपु रहियो हो.


ज़िंदगी मुरिकण लगी हुई,

सुब्हु जीअं घर में घिड़ियो हो.


हर नसीहत ते खिल्यों थे,

तूं चवीं थो हू चरियो हो.


--खीमन यू मूलाणी
A- NEW14/134,
BAIRAGARH, BHOPAL-462030
MOBILE- 09827343735

1 comment: