Tuesday, December 1, 2009

विख-2


सिन्धी फौजीअ जी नज़र सां भारत -पाक सरहद जो दर्शन - कर्नल (रिटायर्ड) नारायण पारवाणी , तर्जुमो - भग॒वान बा॒बा॒णी
डुकंदो आउ - मुरली एन गोविन्दाणी

No comments:

Post a Comment