Tuesday, December 1, 2009

विख-1


किथे गुम न थी वञे असांजी सुञाणप - वासुदेव 'सिंधु भारती'
ग़ज़ल - नारी लछ्वानी
जहिं घर उस न वञे , तंहिं घर डॉक्टर वञे - गोपाल हासाणी
No comments:

Post a Comment