Sunday, November 1, 2009

स्वामी टेऊंराम साहिब जा वचन


  • वक्तु जेको गुज़री वञे तंहिंखे यादि कीन करि।

  • वक्तु जेको अचणो आहे, चिन्ता तंहिंजी कीन करि।

  • जेकी करे सो परमात्मा, राज़ी उन ते तूं रहु।

  • जेकी बणियो आहे सो सभु ठीकु, इहो सदा चवंदो रहु।


No comments:

Post a Comment